Zarząd

Prezes: Arkadiusz Darmach

Wicerezes: Grzegorz Masapust

Sekretarz: Marek Kośka

Czł. zarzadu: Rafał Cierpiał